Årets Lokalafdeling

Hvert år finder Danske Ølentuaster Årets Lokalafdeling, der gennem året har gjort sig bemærket i sit arbejde med at fremme foreningens mål.

Århus Syd er Årets Lokalafdeling 2018

Danske Ølentusiasters lokalafdeling Århus Syd er et lysende eksempel på, hvad der skal til for at skabe rammen om et fællesskab for øl-nysgerrige og -oplevelseshungrende danskere. Lokalafdelingerne er Danske Ølentusiasters rygrad. Hyggelige medlemsmøder med mulighed...

Bornholm er Årets Lokalafdeling 2017

Danske Ølentusiaster står, takket være stærke lokale kræfter, stærkt på Danmarks østligste ø   Danske Ølentusiasters rygrad er foreningens 51 lokalafdelinger landet over. I 2017 var én lokalafdeling dog stærkere: Lokalafdeling Bornholm med cirka 120...